Trang chủ  
Hướng dẫn sử dụng WCF trong C#
Quảng cáo: The Vista An Phú - Báo mua bán, thuê và cho thuê dự án căn hộ The Vista An Phú. Bán căn hộ The Vista An Phú giá từ 45- 60 triệu/m2 - Cho thuê căn hộ The Vista An Phú giá từ 1.000usd/tháng đến 2.100usd/tháng, giá rẻ nhất thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh.

Kiến trúc của WCF. Contract định nghĩa các đặc tả trong hệ thống bản tin.Thông thường có các loại contract sau:. Transaction (Giao dịch).

Hướng dẫn sử dụng WCF trong C#

Concurrency behavior: Hành xử cùng với định vị xem việc xử lý như thế nào với việc đa luồng của mỗi dịch vụ hay mỗi thực thể của dịch vụ. Metadata behavior: Hành xử với các siêu dữ liệu chuẩn mực coi làm như thế nào và bao giờ thì các siêu dữ liệu được bỏ ra bên ngoài dịch vụ. Có gym dung về contract dịch vụ 1 cách gián tiếp như sau: „Đây là các kiểu dữ liệu của các bản tin của mình, đây là nơi tôi cung cấp, và đây là các giao thức mà tôi có thể liên lạc”.

Throttling behavior: Điều khiển luồng nhằm chuẩn mực xem có bao nhiêu bản tin được xử lý. Sau đó sẽ giới thiệu căn bản về bản vẽ xây dựng của WCF, những bộ phận hợp thành WCF. Hành xử này giúp cho việc điều hành con số luồng có thể truy nhập đến một thực thể của dịch vụ.

Dispatch behavior: Khi một bản tin được xử lý bởi căn nguyên WCF, dịch vụ Dispatch behavior định vị xem bản tin được xử lý như thế nào. Một giao dịch đảm bảo chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra trong giao dịch chiến thắng hay thất bại đều là kết quả phức hợp. WCF có thể dùng các bản tin SOAP giữa hai tiến trình, do đó làm cho các đưa vào dựa trên WCF có thể làm công việc với các tiến trình khác băng qua việc giao tiếp dùng bản tin SOAP.

Nhà đi lên có thể nhóm các liên lạc với nhau thành các giao dịch. Chứa đưa vào trên IIS còn có thêm các lợi điểm khác là dịch vụ có thể nhận các điểm mạnh của hàng loạt công năng có sẵn trên IIS, ví dụ IIS có thể điều hành 1 cách auto việc bắt đầu hay dứt một dịch vụ. WCF chất nhận được các dịch vụ được chứa trong một số lớn các môi trường khác biệt, như Windows NT Services, Windows Forms, và đưa vào console, cũng như ở trên IIS (Internet Information Server) và WAS (Windows Activation Services).

Từ khóa: Hướng dẫn sử dụng WCF trong C#
Xem Nhiều