Trang chủ  

Hàn Quốc

Hàn Quốc đứng đầu nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới

10:34 16/09/2015

Có tên trong danh sách 50 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới được xem là một tín hiệu đáng mừng đối với bất kỳ một nền kinh tế nào… Trong thế giới của các ý tưởng, Hàn Quốc đang là nước đi đầu – Bloomberg cho biết. Theo xếp hạng Chỉ số sáng […]


Xem Nhiều